۱۳۸۹/۶/۲۳

مراعات بچگانه!

به بچه می گم: "منو بیشتر دوست داری یا فلانی رو؟"
جواب میده: "نمی گم."
میگم: "چرا نمی گی؟"
میگه: "آخه ناراحت میشی!"

۱۳۸۹/۲/۲

به یاد بانوی شعر ایران، فروغ فرخزاد

جمعه * تولدی دیگر

جمعه ی ساکت
جمعه ی متروک
جمعه ی چون کوچه های کهنه، غم انگيز
جمعه ی انديشه های تنبل ِ بيمار
جمعه ی خميازه های موذی کشدار
جمعه ی بی انتظار
جمعه ی تسليم

خانه ی خالی
خانه ی دربسته برهجوم جوانی
خانه ی تاريکی و تصور خورشيد
خانه ی تنهائی و تفال و ترديد
خانه ی پرده، کتاب، گنجه، تصاوير

آه، چه آرام و پرغرور گذر داشت
زندگی من چو جويبار غريبی
در دل اين جمعه های ساکت متروک
در دل اين خانه های خالی دلگير
آه ، چه آرام و پرغرور گذر داشت . . .

۱۳۸۹/۱/۱۸

نیک

بعضی از اسامی فارسی، مشابه هایی در زبان های دیگه هم دارند و برعکس.
مثل "سوزان"، "سام" یا "نیکی".
ولی یه نام غربی هست که با وجود داشتن مشابه بسیار زیبا و پرمعنایی در فارسی، ندیدم تابحال کسی اون رو به کار ببره : "نیک"
البته "نیکی" هم برگرفته از همونه ولی نامیست دخترانه، برعکس "نیک" که می تونه یه نام پسرانه‌ی زیبا بشه.

همه نیکی ات باید آغاز کرد
چو با نیک‌نامان بوی هم‌نورد
حکیم فردوسی


 
پرتوک © 2008. Design: ~ Sweet Baby Girl